top of page

Kültürlerarası Entegrasyon Eğitimleri

MEDTIP da ,bizim için, kültürlerarası entegrasyon eğitimlerı olmazsa olmazımızdır. Alman sağlık çalışanları ve kurumları ile yakın işbirliğimiz sayesinde, hastanelerde yerli ve yabancı sağlık çalışanları arasında ne gibi zorlukların ortaya çıkabileceğini biliyoruz. Edindiğimiz bu bilgiler ve geliştirdiğimiz eğitimler ışığında Almanya'da çalışmayı düşünen sağlık çalışanlarımızı gerekli eğitimlerle Alman sağlık sistemine hazırlıyoruz ve böylece bu kişiler ile sağlık kurumları arasında uzun vadeli bir işbirliğinin temellerini atıyoruz. Sağlık sektörü için özel olarak geliştirdiğimiz kültürlerarası entegrasyon eğitimlerimiz daha çok pratik ve bilimsel deneyimlere dayanmaktadır. Bu eğitimlerin çok erken bir zamanda, henüz Türkiye'de dil kursuna devam edildiği süreçte başlamasına önem veriyoruz. 

 

Ayrıca kültürlerarası entegrasyon eğitimlerine ek olarak; çeşitli konularda sağlık çalışanlarımızı Almanca konuşmaya teşvik etmek, kültürel farklılıkları ve benzerlikleri tartışmak için belirli aralıklarla  kültürlerarası toplantı oda etkinliklerimizi (IKB) düzenliyoruz. 

 

Aşağıda verilen adımlar ile size  MEDTIP’da bahsettiğimiz hizmetin nasıl verildiğini göstereceğiz:

MEDTIP Interkulturelle Kurse Schritt 1

1

Almanya'ya gelmeden önce; sağlık çalışanlarımız Almanya'daki yaşama ve Alman çalışma ve hastane kültürüne duyarlı hale getirilir ve bilinçlendirilir.

MEDTIP Interkulturelle Kurse Schritt 2

2

Almanya'ya geldikten sonra; sağlık çalışanlarımız edindiği deneyimler ve bilgilerle öğrenmeye teşvik edilir. Böylece, öğrendiklerinden yola çıkarak, kendilerinde keşfedebildikleri güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varırlar. Ayrıca, aynı süreci yaşamakta ya da daha önce yaşamış diğer Türk sağlık çalışanlarımız ile fikir alışverişinde bulunurlar ve Almanya'da günlük yaşamda karşılaşılan zorluklar hakkında konuşarak geliştirilmesi gereken yönlerini anlayıp tamamlarlar.

bottom of page